Azimutus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Associates sp.k.
(dawniej: Azimutus
Associates sp. z o.o.)

Biuro:
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
e-mail: biuro@azimutus.com


Osoba do kontaktu:
Emilia Wezenfeld
Tel.: +48 22 544 94 90
e-mail: emilia.wezenfeld@azimutus.com

NIP 701-003-45-99
KRS 0000810062
REGON: 140360833
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN