Konsolidacja przyszłością rynku usług energetyki w Polsce i Europie?

Należy spodziewać się, że ostatni niezależny dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, spółka PKP Energetyka, nabyta przez fundusz CVC 7 lat temu, zostanie kupiony przez Skarb Państwa lub zostanie wprowadzony na Giełdę Papierów Wartościowych (GPW). Dużo mniej prawdopodobne jest przejęcie przez fundusz infrastrukturalny lub gracza branżowego.

Poza tą transakcją konsolidacja polskiego rynku energetycznego na poziomie dystrybucji energii raczej się nie wydarzy. Konsolidować się jednak mogą dostawcy usług dla sektora energetycznego. Obecnie zauważalny jest trend sprzedaży mniejszych podmiotów na rynku, co pokazuje, że takie firmy potrzebują dołączyć do większych organizacji, żeby się rozwijać.

Więcej informacji…