Polski biznes może skutecznie konkurować zagranicą

Polskie firmy mogą skutecznie konkurować z zagranicznymi m.in. poprzez przejęcia. Pozwoli to im sprzedawać na rynkach zagranicznych pod lokalnie znanymi, tradycyjnymi markami o dużej rozpoznawalności i zaufaniu, co zmniejsza ich uzależnienie w sensie przychodowym od polskiego rynku i polskich klientów.” – komentuje Michał Krucan, dyrektor w Azimutus.

Cały artykuł jest dostępny online.